Ερώτηση: Το φορτίο που μεταφέρεται με ένα φορτηγό αυτοκίνητο, επιτρέπεται να προεξέχει από το πίσω μέρος του αμαξώματος μέχρι:

 • 1) 50% του μήκους του αμαξώματος.
  2) 40% του μήκους του αμαξώματος.
  3) 30% του μήκους του αμαξώματος.

Ερώτηση: Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος στο ζεύγος αξόνων τριαξονικού φορτηγού, που εκτελεί διεθνείς μεταφορές και του οποίου η απόσταση των αξόνων είναι μεγαλύτερη ή ίση των 1,3 m και μικρότερη των 1,8 m και ο κινητήριος άξονας είναι εξοπλισμένος με διπλά ελαστικά και με αναρτήσεις πεπιεσμένου αέρα ή αναρτήσεις αναγνωρισμένες ως ισοδύναμες προς αυτές , είναι:

 • 1) 18.000 kg.
  2) 19.000 kg.
  3) 20.000 kg.

Ερώτηση: Εάν δεν υπάρχει σε όλους τους τροχούς η ίδια επενέργεια πεδήσεως, δημιουργείται κίνδυνος για την κυκλοφορία του οχήματος:

 • 1) Μόνον όταν ο δρόμος έχει στροφές.
  2) Μόνον όταν ο δρόμος είναι ολισθηρός.
  3) Πάντοτε, γιατί κατά την πέδηση το όχημα παρεκκλίνει της οδού.

Ερώτηση: Σε οδούς με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, τα φορτηγά ή οι συνδυασμοί αυτών σε ποια ή σε ποιες λωρίδες επιτρέπεται να κινούνται:

 • 1) Μόνο στην πλησιέστερη προς το δεξιό άκρο του οδοστρώματος.
  2) Και στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας.
  3) Στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και για ελάχιστο χρόνο και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις (προσπέρασμα κλπ.) στην αριστερή.

Ερώτηση: Ο προορισμός του στροφαλοφόρου άξονα είναι:

 • 1) Να μεταδίδει την κίνηση στο έμβολο.
  2) Να μετατρέπει με τη βοήθεια των στροφάλων την παλινδρομική κίνηση του εμβόλου σε περιστροφική.
  3) Να μεταφέρει την κινητική ενέργεια του εμβόλου στο σύστημα μεταδόσεως της κινήσεως.

Ερώτηση: Στο βουνό, στις απότομες στροφές:


 • 1) Κινείσθε στο ρεύμα κυκλοφορίας σας, όσο γίνεται πιο δεξιά.
  2) Κορνάρετε πάντοτε.

Ερώτηση: Ένα φορτωμένο φορτηγό αυτοκίνητο όταν διασχίζει μία επικίνδυνη στροφή, κινδυνεύει κυρίως:

 • 1) Να χάσει την ισορροπία του και το φορτίο του να αποσυνδεθεί, διότι το κέντρο βάρους του φορτηγού βρίσκεται αρκετά ψηλά.
  2) Το αμάξωμα μπορεί να αγγίξει το δρόμο και το φορτίο κινδυνεύει με το τράνταγμα να χάσει την ισορροπία του ή να καταστραφεί.
  3) Να αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα παρασυρόμενο από το βάρος του.

Ερώτηση: Όταν η αποσύμπλεξη είναι δύσκολη, ποια είναι η πιθανή αιτία:

 • 1) Ο δίσκος να είναι κολλημένος στο σφόνδυλο (βολάν).
  2) Τα υλικά τριβής (φερμουίτ) να έχουν υπερθερμανθεί.
  3) Να υπάρχουν λάδια ή γράσο στα υλικά τριβής (φερμουίτ).

Ερώτηση: Ποιος έχει την υποχρέωση να φυλάσσει για ένα χρόνο τα φύλλα καταγραφής (δίσκους-ταινίες) του ταχογράφου του φορτηγού:

 • 1) Ο ιδιοκτήτης του οχήματος.
  2) Η αρμόδια αστυνομική αρχή.
  3) Ο οδηγός του οχήματος.

Ερώτηση: Ο εφοδιασμός των κυκλοφορούντων φορτηγών αυτοκινήτων, με κάρτα ελέγχου καυσαερίων μέγιστης επιτρεπόμενης μάζας άνω των 3.500 kg, πρέπει να γίνεται κάθε:

 • 1) ΄Εξι (6) μήνες.
  2) Ένα (1) χρόνο.
  3) Δύο (2) χρόνια.