Ερώτηση: Σε αυτήν την περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να προσπεράσετε:


 • 1) ΝΑΙ
  2) ΌΧΙ

Ερώτηση: Όταν ένα φορτηγό πάθει βλάβη εντός κατοικημένης περιοχής σε πόση απόσταση πρέπει ο οδηγός να τοποθετήσει το τρίγωνο προειδοποιήσεως:

 • 1) Σε απόσταση τουλάχιστον 50 m.
  2) Σε απόσταση τουλάχιστον 20 m.
  3) Σε απόσταση το πολύ 20 m.

Ερώτηση: Τι ποινές προβλέπονται, αν ένας οδηγός γίνεται υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος με θάνατο:

 • 1) Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 2 έως 3 χρόνια.
  2) Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 2 έως 4 χρόνια.
  3) Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 2 έως 5 χρόνια.

Ερώτηση: Τα φορτηγά άνω των 3.500 kg που ταξινομούνται ως μεταχειρισμένα υφίστανται τεχνικό έλεγχο:

 • 1) Τον πρώτο έλεγχο, δύο χρόνια μετά την ταξινόμησή τους και μετά περιοδικά κάθε δύο χρόνια.
  2) Τον πρώτο έλεγχο, προ της ταξινομήσεώς τους και μετά περιοδικά κάθε ένα (1) χρόνο.
  3) Τον πρώτο έλεγχο, προ της ταξινομήσεώς τους και μετά περιοδικά κάθε δύο (2) χρόνια.

Ερώτηση: Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το μέγιστο ύψος φορτηγού, για εθνικές ή διεθνείς μεταφορές, είναι:

 • 1) 3,80 m.
  2) 4,00 m.
  3) 4,20 m.

Ερώτηση: Αν με ένα φορτηγό όχημα μεταφέρονται περισσότερες της μιας επικίνδυνες ύλες, επισημαίνονται:

 • 1) Με μία πινακίδα «μεταφέρονται επικίνδυνες ύλες».
  2) Με μία πινακίδα - ετικέτα στο πίσω μέρος.
  3) Με τόσες πινακίδες - ετικέτες (πίσω) όσες είναι και οι ύλες που παρουσιάζουν διαφορετικούς κινδύνους.

Ερώτηση: Κάποιος σας προσπερνά και παρατηρείτε να δημιουργούνται συνθήκες προκλήσεως τροχαίου ατυχήματος με όχημα που κινείται στο αντίθετο ρεύμα. Θα πρέπει να:

 • 1) Μειώσετε ταχύτητα, έτσι ώστε το όχημα που σας προσπερνά να εισέλθει μπροστά από εσάς.
  2) Αυξήσετε ταχύτητα έτσι ώστε το όχημα που σας προσπερνά να κινηθεί πίσω σας.
  3) Αυξήσετε ταχύτητα και να κορνάρετε για να προειδοποιήσετε τους άλλους οδηγούς.

Ερώτηση: Θέλετε να στρίψετε προς τα αριστερά. Ποια διαδοχική σειρά ενεργειών πρέπει να κάνετε:

 • 1) Θέτετε σε λειτουργία τον δείκτη αλλαγής πορείας, τοποθετείστε στη σωστή θέση στο δρόμο, παρατηρείτε την κυκλοφορία που ακολουθεί.
  2) Παρατηρείτε την κυκλοφορία που ακολουθεί, θέτετε σε λειτουργία τον δείκτη αλλαγής κατευθύνσεως, τοποθετείστε στη σωστή θέση στο δρόμο.
  3) Τοποθετείστε στη σωστή θέση στο δρόμο, θέτετε σε λειτουργία τον δείκτη αλλαγής κατευθύνσεως, παρατηρείτε την κυκλοφορία που ακολουθεί.

Ερώτηση: Σύμφωνα με τη νομοθεσία μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος είναι:

 • 1) Το μέγιστο βάρος, που αντέχει να μεταφέρει το όχημα.
  2) Το μέγιστο βάρος φορτωμένου οχήματος, το οποίο αναγράφεται ως μικτό βάρος στην άδεια κυκλοφορίας του.
  3) Το μέγιστο βάρος φορτίου, με το οποίο επιτρέπεται να φορτωθεί το όχημα.

Ερώτηση: Σύμφωνα με τη νομοθεσία μικτό βάρος είναι:

 • 1) Το μέγιστο βάρος φορτίου, με το οποίο έχει φορτωθεί το όχημα.
  2) Το μέγιστο βάρος του οχήματος χωρίς το μεταφερόμενο φορτίο.
  3) Το εκάστοτε πραγματικό βάρος του οχήματος μετά του φορτίου, του πληρώματος και των επιβατών.