Ερώτηση: Όταν πραγματοποιείτε ένα μακρινό ταξίδι, πρέπει να κάνετε περιοδικές στάσεις για ξεκούραση που θα βελτιώσουν την ετοιμότητά σας στην οδήγηση:

 • 1) Όχι, για να φθάσετε γρήγορα στον προορισμό σας.
  2) Ναι, κάθε 8 ώρες περίπου, αν το ταξίδι υπερβαίνει αυτό το χρόνο.
  3) Ναι, κάθε 2 ώρες και για 15 λεπτά της ώρας τουλάχιστον σε κάθε στάση.

Ερώτηση: Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ενός απλού άξονα μη διευθυντήριου και μη κινητήριου σε ένα φορτηγό για εθνικές μεταφορές είναι:

 • 1) 10.000 kg.
  2) 11.500 kg.
  3) 13.000 kg.

Ερώτηση: Ένα φορτηγό αυτοκίνητο, σε οδό ταχείας κυκλοφορίας με τρεις ή περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας προς την ίδια κατεύθυνση, επιτρέπεται να κινείται:

 • 1) Μόνο στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.
  2) Μόνο στις δύο δεξιότερες λωρίδες κυκλοφορίας.
  3) Σε όλες τις λωρίδες κυκλοφορίας.

Ερώτηση: Σε αυτήν την περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να προσπεράσετε:


 • 1) ΝΑΙ
  2) ΌΧΙ

Ερώτηση: Η φυγοκεντρική αντλία του νερού του συστήματος ψύξεως του κινητήρα:

 • 1) Αναρροφά το ψυκτικό υγρό από τον άνω υδροθάλαμο του ψυγείου και το αποστέλλει με φυσική ροή στα υδροχιτώνια του κινητήρα.
  2) Αναρροφά το ψυκτικό υγρό από τον κάτω υδροθάλαμο του ψυγείου και το αποστέλλει με πίεση στα υδροχιτώνια του κινητήρα.
  3) Με τη βοήθεια του θερμοστάτη αναρροφά το ψυκτικό υγρό και το αποστέλλει στα υδροχιτώνια.

Ερώτηση: Ο οδηγός φορτηγού, που φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας:

 • 1) Δεν επιτρέπεται να αυξήσει προσωρινά ή μόνιμα το όριο ταχύτητας του περιοριστή.
  2) Επιτρέπεται να αυξήσει προσωρινά το όριο ταχύτητας του περιοριστή.
  3) Επιτρέπεται να αυξήσει μόνιμα το όριο ταχύτητας του περιοριστή.

Ερώτηση: Το μισό ενός οδοστρώματος είναι κλεισμένο εξαιτίας ενός εργοταξίου. Στο εργοτάξιο φθάνουν συγχρόνως και από αντίθετες κατευθύνσεις δύο οχήματα. Ποιο όχημα πρέπει να περιμένει:

 • 1) Το μικρότερο όχημα.
  2) Το πλατύτερο όχημα.
  3) Το όχημα που κινείται στη λωρίδα που βρίσκεται το εμπόδιο.

Ερώτηση: Τα φορτηγά μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3.500 kg και τα ρυμουλκούμενα πρέπει:

 • 1) Να φέρουν λασπωτήρες στους τροχούς του μπροστινού άξονα.
  2) Να φέρουν λασπωτήρες σε όλους τους τροχούς.
  3) Να φέρουν λασπωτήρες στους τροχούς του πίσω άξονα.

Ερώτηση: Όταν οδηγείτε σε μεγάλου μήκους και κλίσεως κατηφόρα, θα πρέπει να ελέγχετε την ταχύτητα του οχήματός σας:

 • 1) Χρησιμοποιώντας σε όλη τη διαδρομή το ποδόφρενο.
  2) Επιλέγοντας πριν αρχίσει η κατηφόρα χαμηλότερη σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων, χρησιμοποιώντας κατά διαστήματα το ποδόφρενο.
  3) Χρησιμοποιώντας το ποδόφρενο και επιλέγοντας χαμηλότερη σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων πλησιάζοντας το τέλος της κατηφόρας.
  4) Χρησιμοποιώντας το ποδόφρενο και βάζοντας νεκρά

Ερώτηση: Ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των φορτηγών μικτού βάρους άνω των 3.500 kg σε αυτοκινητόδρομους αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:

 • 1) 85 km/h.
  2) 70 km/h.
  3) 90 km/h.