Ερώτηση: Βλέπετε προειδοποιητικές πινακίδες που δείχνουν απότομη στροφή εμπρός δεξιά. Τι πρέπει να κάνετε:

 • 1) Να συνεχίσετε με την ίδια ταχύτητα.
  2) Να επιβραδύνετε καθώς βρίσκεστε μέσα στη στροφή.
  3) Να επιβραδύνετε καθώς βγαίνετε από τη στροφή.
  4) Να επιβραδύνετε πριν τη στροφή.

Ερώτηση: Ο συνεπιβάτης στη μοτοσυκλέτα παίζει ρόλο στην οδήγησή της και γιατί:

 • 1) Όχι, γιατί δεν την οδηγεί.
  2) Ναι, γιατί επηρεάζει το κέντρο βάρους της.
  3) Ναι, γιατί το όχημα γίνεται βαρύτερο.

Ερώτηση: Πώς πραγματοποιείτε (παίρνετε) με τη μοτοσυκλέτα σας μια ανοικτή στροφή:

 • 1) Διαγράφετε τη μεγαλύτερη δυνατή καμπύλη, πάντα μέσα στη λωρίδα κινήσεώς σας, με σταθερή ταχύτητα.
  2) Διαγράφετε μία καμπύλη αυξάνοντας ταχύτητα.
  3) Στρίβετε με συνεχείς μικρές γωνίες.

Ερώτηση: Όταν η μοτοσυκλέτα σας ταλαντεύεται ή κινείται σαν φίδι εσείς πρέπει να:

 • 1) Κλείνετε προοδευτικά το γκάζι και μειώνετε ταχύτητα.
  2) Να αφήσετε το τιμόνι και να την αφήσετε να επανέλθει μόνη της.
  3) Να φρενάρετε δυνατά και κρατάτε τα φρένα.
  4) Να αυξήσετε την ταχύτητά σας.

Ερώτηση: Η μοτοσυκλέτα σας έχει ελαστικά με αεροθαλάμους. Τότε:

 • 1) Πρέπει να αντικαθιστάτε τους αεροθαλάμους κάθε 6 μήνες.
  2) Πρέπει να αντικαθιστάτε τους αεροθαλάμους κάθε 10.000 km.
  3) Πρέπει να αντικαθιστάτε τους αεροθαλάμους όταν αλλάζετε το πίσω λάστιχο.
  4) Πρέπει να αντικαθιστάτε τους αεροθαλάμους μαζί με τα ελαστικά.

Ερώτηση: Διαπιστώνετε ότι το σύστημα πεδήσεως του δικύκλου σας δεν λειτουργεί αποτελεσματικά. Τι πρέπει να κάνετε:

 • 1) Θα ζητήσετε τη βοήθεια ενός φίλου που ευκαιριακά ασχολείται με τέτοια θέματα.
  2) Θα φροντίσετε να το επισκευάσετε μόνοι σας.
  3) Θα απευθυνθείτε σε συνεργείο επισκευής που λειτουργεί νόμιμα για την επισκευή και τον έλεγχο της καλής λειτουργίας.

Ερώτηση: Τι πρέπει να κάνετε για να βλέπετε την νύκτα:

 • 1) Αφήνετε ένα κενό μεταξύ των γυαλιών σας ή της ζελατίνας.
  2) Διατηρείτε καθαρά τα γυαλιά και τη ζελατίνα σας.
  3) Φοράτε μια σκουρόχρωμη ζελατίνα.
  4) Δεν χρησιμοποιείτε γυαλιά ή ζελατίνα καθόλου.

Ερώτηση: Κάθε φορτίο που φορτώνετε στη μοτοσυκλέτα πρέπει να:

 • 1) Δένεται ασφαλώς.
  2) Μεταφέρεται μόνο όταν είναι εντελώς απαραίτητο.
  3) Είναι όσο γίνεται πιο ελαφρύ.
  4) Να καλύπτεται με πλαστική σακούλα.

Ερώτηση: Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε διαφορετικού τύπου αναφλεκτήρα στη μοτοσυκλέτα σας από αυτόν που προβλέπει ο κατασκευαστής της, τι μπορεί να συμβεί:

 • 1) Να μη λειτουργεί ο κινητήρας και να χαλάσει το σύστημα αναφλέξεως.
  2) Να υποστεί βλάβη ο κινητήρας.
  3) Να μη λειτουργεί το σύστημα πεδήσεως.

Ερώτηση: Οι συνεπιβάτες οφείλουν να:

 • 1) Έχουν άδεια ικανότητας οδηγήσεως.
  2) Να είναι ελαφρύτεροι από τον οδηγό.
  3) Να φορούν κράνος.
  4) Να φορούν ρούχα με αντανακλαστικά.