Ερώτηση: Όταν ο πετρελαιοκινητήρας εκπέμπει υπερβολική αιθάλη (κάπνα), τι πρέπει να κάνετε:

 • 1) Να αλλάξετε το λάδι λιπάνσεως.
  2) Να επισκευάσετε αμέσως τον κινητήρα.
  3) Να ελέγξετε και να ρυθμίσετε την αντλία και τους εγχυτήρες καυσίμου (μπεκ) και να καθαρίσετε το φίλτρο αέρα.

Ερώτηση: Η μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση του οδοστρώματος από ένα διευθυντήριο άξονα (κινητήριο ή όχι) για εθνικές μεταφορές είναι:

 • 1) 7.500 kg.
  2) 8.000 kg.
  3) 7.000 kg.

Ερώτηση: Το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ΑΒS):

 • 1) Αποτρέπει το μπλοκάρισμα του διαφορικού στις στροφές.
  2) Αποτρέπει την ολίσθηση των τροχών κατά την επιτάχυνση.
  3) Αποτρέπει το μπλοκάρισμα των τροχών, όταν φρενάρετε (σε βρεγμένο δρόμο).

Ερώτηση: Ποια είναι η βασική λειτουργία του διαφορικού:

 • 1) Να διαφοροποιεί τις στροφές του ενός κινητήριου τροχού από τον άλλο.
  2) Να αυξάνει τον αριθμό των στροφών των κινητηρίων τροχών σε σχέση με αυτές του κεντρικού άξονα μεταδόσεως της κινήσεως.
  3) Να αλλάξει τη φορά κινήσεως κατά 40 μοίρες.

Ερώτηση: Το μέγιστο βάρος ενός τριαξονικού λεωφορείου με μηχανική ανάρτηση που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:

 • 1) 25.000 kg.
  2) 26.000 kg.
  3) 28.000 kg.

Ερώτηση: Κατά την κυκλοφορία, η χρήση των φώτων ομίχλης:

 • 1) Δεν επιτρέπεται στα τούνελ.
  2) Είναι υποχρεωτική σε περίπτωση πυκνής ομίχλης τόσο στα αστικά κέντρα όσο και εκτός αυτών.
  3) Είναι υποχρεωτική ακόμα και κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν προσπερνάτε στρατιωτική φάλαγγα.

Ερώτηση: Η πρόσφυση μεταξύ ελαστικών και δρόμου επηρεάζεται από:

 • 1) Τον αυξημένο αριθμό στροφών του κινητήρα.
  2) Την εξωτερική θερμοκρασία.
  3) Την ποιότητα και την πίεση των ελαστικών.

Ερώτηση: Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Επικίνδυνη δεξιά στροφή.
  2) Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με δεξιά στροφή.
  3) Υποχρεωτική διέλευση μόνο από τη δεξιά πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.

Ερώτηση: Το μονοξείδιο του άνθρακα (CΟ) είναι ρύπος, που περιέχεται κυρίως στα προϊόντα καύσεως ενός:

 • 1) Πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου.
  2) Βενζινοκίνητου αυτοκινήτου.
  3) Ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου.

Ερώτηση: Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Ελάχιστο όριο ταχύτητας ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
  2) Ανώτατο όριο ταχύτητας ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
  3) Γενικά, όρια ταχύτητας.