Ερώτηση: Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Επικίνδυνη δεξιά στροφή.
  2) Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με δεξιά στροφή.
  3) Υποχρεωτική διέλευση μόνο από τη δεξιά πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.

Ερώτηση: Πώς μπορείτε να περάσετε ασφαλέστερα ένα τμήμα δρόμου, που είναι ολισθηρό:

 • 1) Επιταχύνοντας το αυτοκίνητο.
  2) Κινούμενοι με μικρή ταχύτητα και αποφεύγοντας το φρενάρισμα.
  3) Φρενάροντας συνεχώς το αυτοκίνητο.

Ερώτηση: Στο στροφόμετρο ορισμένων λεωφορείων υπάρχουν χρωματισμένες κλίμακες με κίτρινο, πράσινο, κόκκινο χρώμα. Σε ποια κλίμακα είναι ο δείκτης όταν έχετε υπερβολική κατανάλωση καυσίμου σε σχέση με την αποδιδόμενη ισχύ του κινητήρα:

 • 1) Στην κίτρινη.
  2) Στην πράσινη.
  3) Στην κόκκινη.

Ερώτηση: Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Αποκλειστική διέλευση λεωφορείων ή τρόλεϊ.
  2) Προσέγγιση σε στάση λεωφορείων ή τρόλεϊ.
  3) Οδός που επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων εκτός λεωφορείων ή τρόλεϊ.

Ερώτηση: Το ελάχιστο πάχος πέλματος των ελαστικών των κινητήριων αξόνων των λεωφορείων είναι:

 • 1) 1,6 mm.
  2) 1,5 mm.
  3) 2 mm.

Ερώτηση: Το μέγιστο όριο του μικτού βάρους ενός τριαξονικού λεωφορείου, για εθνικές μεταφορές, είναι:

 • 1) 24.000 kg.
  2) 26.000 kg.
  3) 28.000 kg.

Ερώτηση: Ποια είναι η κανονική κυκλοφορία του νερού στο σύστημα ψύξεως:

 • 1) Ψυγείο-υδροχιτώνια-υδραντλία-θερμοστάτης-ψυγείο.
  2) Ψυγείο-θερμοστάτης-υδροχιτώνια-υδραντλία-ψυγείο.
  3) Ψυγείο-υδραντλία-υδροχιτώνια-θερμοστάτης-ψυγείο.

Ερώτηση: Γιατί δεν επιτρέπεται να κινείστε με σβησμένη τη μηχανή, ιδιαίτερα μάλιστα όταν το όχημά μας είναι εφοδιασμένο με αερόφρενα:

 • 1) Διότι το όχημα μένει ακυβέρνητο.
  2) Διότι από τη συνεχή χρήση του συστήματος πεδήσεως προκαλείτε γρήγορη φθορά στο συμπλέκτη.
  3) Διότι από τη συνεχή χρήση του συστήματος πεδήσεως υπάρχει κίνδυνος να μείνετε χωρίς φρένα.

Ερώτηση: Σε ένα λεωφορείο εφοδιασμένο με σύστημα πεδήσεως με πεπιεσμένο αέρα (αερόφρενα), πού κυρίως πρέπει να στρέφεται η προσοχή του οδηγού:

 • 1) Στον τρόπο με τον οποίο ενεργούν τα φρένα.
  2) Στην ένδειξη των μανομέτρων που βρίσκονται στον πίνακα οργάνων.
  3) Στον τρόπο με τον οποίο, κατά το πάτημα, υποχωρεί ο ποδομοχλός των φρένων.

Ερώτηση: Τα λεωφορεία, που εκ κατασκευής δεν μπορούν να υπερβούν την ταχύτητα των 100 km/h, πρέπει να εφοδιασθούν με σύστημα περιορισμού της ταχύτητας:

 • 1) Ναι.
  2) Όχι.