Ερώτηση: Μπορείτε να σταθμεύσετε αμέσως δεξιά της πινακίδας σε παράταξη (κάθετα στο πεζοδρόμιο) και γιατί:


 • 1) Όχι, διότι απαγορεύεται η στάθμευση σε απόσταση 10 m από αυτήν.
  2) Ναι, διότι απαγορεύεται η στάθμευση μετά από 10 m από αυτήν.

Ερώτηση: Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Διακλάδωση με κάθετη οδό όπου ισχύει η προτεραιότητα από δεξιά.
  2) Διακλάδωση με κάθετη οδό δεξιά, οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.
  3) Υποχρεωτική στροφή δεξιά.

Ερώτηση: Ποιο όχημα επιτρέπεται να στρίψει:


 • 1) Το όχημα 1.
  2) Το όχημα 2.
  3) Κανένα.

Ερώτηση: Τι πρέπει να κάνετε βλέποντας αυτό το σήμα:


 • 1) Να παραχωρήσετε προτεραιότητα σε αυτόν που έρχεται από δεξιά.
  2) Να κατευθυνθείτε αριστερά στη διασταύρωση προ του σήματος.

Ερώτηση: Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά οχήματα.
  2) Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα.
  3) Οδός αποκλειστικής κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων.

Ερώτηση: Όταν δεν λειτουργούν τα φώτα τροχοπεδήσεως του οχήματός σας, με ποιον τρόπο οφείλετε να ειδοποιήσετε αυτόν που ακολουθεί, ότι έχετε πρόθεση να σταθμεύσετε:

 • 1) Χρησιμοποιώντας τα φώτα οπισθοπορείας.
  2) Κάμπτοντας το βραχίονα προς τα κάτω.
  3) Κάμπτοντας το βραχίονα προς τα πάνω.

Ερώτηση: Φτάνοντας στο σηματοδότη με ταχύτητα 50 km/h, το φανάρι γίνεται κίτρινο:

 • 1) Φρενάρετε δυνατά και σταματάτε σε κάθε περίπτωση.
  2) Επειδή είστε πολύ κοντά στο σηματοδότη, περνάτε για να αποφύγετε πιθανούς κινδύνους από το απότομο σταμάτημα.

Ερώτηση: Σε ποια από τις ακόλουθες θέσεις απαγορεύεται να σταθμεύσετε το όχημά σας:

 • 1) Σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 m από φωτεινούς σηματοδότες.
  2) Πάνω σε καμπύλες δρόμων.
  3) Σε απόσταση μεγαλύτερη των 12 m από τις στάσεις των λεωφορείων.

Ερώτηση: Οι τριοδικοί καταλύτες μειώνουν την εκπομπή μονοξειδίου του άνθρακα, οξειδίου του αζώτου και υδρογονανθράκων μέχρι και:

 • 1) 50%.
  2) 70%.
  3) 90%.

Ερώτηση: Σε ποιους δρόμους κατοικημένων περιοχών επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων σε παράλληλους στοίχους:

 • 1) Μόνο σε μονόδρομους.
  2) Σε δρόμους με μεγάλη πυκνότητα κυκλοφορίας.
  3) Σε δρόμους διπλής κατευθύνσεως, με δύο τουλάχιστον λωρίδες κυκλοφορίας για κάθε κατεύθυνση και σε μονόδρομους με δύο τουλάχιστον λωρίδες κυκλοφορίας.

Ερώτηση: Πώς συμπεριφέρεσθε βλέποντας αυτό το σήμα:


 • 1) Προσαρμόζετε την ταχύτητα του οχήματος.
  2) Κινείσθε στο μέσον του δρόμου.
  3) Παραχωρείτε προτεραιότητα στην αντίθετη κυκλοφορία.

Ερώτηση: Πώς θα ενεργήσετε στην περίπτωση αυτή:


 • 1) Θα προχωρήσετε μέχρι τη γραμμή διακοπής πορείας, θα σταματήσετε και αφού ελέγξετε ότι δεν έρχονται σε κάθετη με σας πορεία άλλα οχήματα στα οποία πρέπει να παραχωρήσετε προτεραιότητα, θα προχωρήσετε.
  2) Θα προχωρήσετε μέχρι το ύψος της πινακίδας STOP, θα σταματήσετε εκεί και θα παραχωρήσετε προτεραιότητα στα οχήματα που βλέπετε ότι κινούνται σε κάθετη με σας πορεία. Όταν δεν βλέπετε να έρχονται άλλα οχήματα, θα διασχίσετε τη διασταύρωση.

Ερώτηση: Όταν οδηγείτε επί πολύ ώρα με υψηλή ταχύτητα:

 • 1) Η ετοιμότητα αντιδράσεως αυξάνεται.
  2) Οδηγείτε πολύ πλησίον στο προπορευόμενο όχημα.
  3) Μειώνεται η αίσθηση της ταχύτητας.

Ερώτηση: Αυτή η πινακίδα σημαίνει:


 • 1) Κίνδυνος λόγω διαβάσεως πεζών.
  2) Απαγόρευση εισόδου στους πεζούς.
  3) Οδός υποχρεωτικής διελεύσεως πεζών.

Ερώτηση: Η φυγόκεντρη δύναμη:

 • 1) Ωθεί το όχημά σας προς το εσωτερικό της στροφής.
  2) Ωθεί το όχημά σας προς το εξωτερικό της στροφής.
  3) Μπορεί, μερικές φορές, να γίνει αισθητή στη δεξιά πλευρά του οχήματος.

Ερώτηση: Σε ποιες περιπτώσεις είναι δυνατόν ένα μηχανοκίνητο όχημα σε στεγνό και ευθύ δρόμο, να παρεκκλίνει πλευρικά:

 • 1) Όταν κινούμενο με μεγάλη ταχύτητα χτυπηθεί πλευρικά από έντονο ρεύμα αέρα.
  2) Όταν μετρίως επιταχύνετε.
  3) Όταν μετρίως επιβραδύνετε.

Ερώτηση: Τι πρέπει να κάνετε βλέποντας αυτό το σήμα:


 • 1) Να παραχωρήσετε προτεραιότητα σε αυτόν που έρχεται από αριστερά.
  2) Να κατευθυνθείτε δεξιά, στη διασταύρωση προ του σήματος.

Ερώτηση: Σκοπεύετε να σταθμεύσετε στην οδό της φωτογραφίας κάποια ημέρα του Ιουλίου. Ποια πλευρά του οδοστρώματος θα επιλέξετε:


 • 1) Την αριστερή.
  2) Τη δεξιά.

Ερώτηση: Έχετε ένα αυτοκίνητο νέας τεχνολογίας και κατεβαίνετε κατηφόρα. Πότε θα καταναλώσετε λιγότερο καύσιμο:

 • 1) Αφήνοντας το γκάζι και έχοντας επιλέξει την κατάλληλη σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων
  2) Βάζοντας τον μοχλό ταχυτήτων στη θέση -νεκρά-
  3) Επιλέγοντας την πρώτη σχέση στο κιβώτιο πατώντας ελαφρά το γκάζι

Ερώτηση: Τι πρέπει να κάνετε βλέποντας αυτό το σήμα για να κατευθυνθείτε προς την Αθήνα:


 • 1) Να στρίψετε δεξιά.
  2) Να συνεχίσετε ευθεία.
  3) Να στρίψετε αριστερά.

Ερώτηση: Σε ποιο λόγο μπορεί να οφείλεται η δυσκολία του χειρισμού του τιμονιού όταν το αυτοκίνητο κινείται:

 • 1) Σε έλλειψη ζυγοσταθμίσεως των εμπροσθίων τροχών.
  2) Σε χαμηλή πίεση του αέρα των ελαστικών.
  3) Σε στρέβλωση της ζάντας.

Ερώτηση: Σε περίπτωση που αντιληφθείτε ότι ο ποδομοχλός φρένων παρουσιάζει μεγάλη ελαστικότητα, ποιο από τα παρακάτω αίτια είναι πιθανό:

 • 1) Να έχετε διαρροή υγρών των φρένων ή η στάθμη υγρών των φρένων να είναι πολύ χαμηλή.
  2) Έχουν βραχεί οι επιφάνειες τριβής (τακάκια).
  3) Έχουν καταστραφεί οι επιφάνειες τριβής (τακάκια).

Ερώτηση: Οδηγείτε σε ένα δρόμο διπλής κατευθύνσεως με δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Πώς συμπεριφέρεσθε όταν κάποιος σας προσπερνά:

 • 1) Οδηγείτε κατά το δυνατόν δεξιά στο δρόμο.
  2) Αυξάνετε την ταχύτητα.

Ερώτηση: Γιατί δεν επιτρέπεται οι οδηγοί να πηγαίνουν πολύ σιγά χωρίς αιτία:

 • 1) Η ροή της κυκλοφορίας θα εμποδίζεται χωρίς λόγο.
  2) Ο κίνδυνος συγκρούσεων (εκ των όπισθεν) θα μεγάλωνε.

Ερώτηση: Θέλετε να περάσετε μία διασταύρωση. Σε ποια περίπτωση δεν πρεπει να εισέλθετε στη διασταύρωση αν και ο φωτεινός σηματοδότης δείχνει πράσινο:

 • 1) Όταν στη διασταύρωση υπάρχει η πινακίδα «SΤΟP».
  2) Όταν θα αναγκασθείτε να περιμένετε επάνω στη διασταύρωση, διότι η κυκλοφορία μπροστά σας έχει μπλοκάρει.

Ερώτηση: Το αυτοκίνητο έχει σταματήσει σε σωστή θέση και γιατί:


 • 1) Όχι διότι δεν σταμάτησε πριν από την ειδική γραμμή διακοπής πορείας στη διάβαση των πεζών.
  2) Ναι, διότι σταμάτησε σε σημείο επάνω στη διάβαση ώστε ο οδηγός να ελέγχει αν έρχονται οχήματα από δεξιά.

Ερώτηση: Μια λυχνία έχει απεριόριστη διάρκεια ζωής:

 • 1) ΝΑΙ
  2) ΟΧΙ

Ερώτηση: Γιατί πρέπει μία χαλασμένη εξάτμιση να διορθωθεί χωρίς καθυστέρηση:

 • 1) Διότι τμήματα της εξατμίσεως θα πέσουν στο οδόστρωμα.
  2) Διότι προκαλείται αυξημένος θόρυβος που ενοχλεί τους άλλους.

Ερώτηση: Πρέπει να κορνάρετε:

 • 1) Για να κάνετε γνωστή την παρουσία σας σε άλλους χρήστες του δρόμου, σε περίπτωση κινδύνου ή έκτακτης ανάγκης.
  2) Για να επικοινωνείτε με άλλους χρήστες του δρόμου.
  3) Για να δείχνετε τον εκνευρισμό σας σε άλλους χρήστες του δρόμου.

Ερώτηση: Πότε θα πρέπει να σβήνετε τον κινητήρα, προκειμένου να εξοικονομήσετε καύσιμο και να ελαττώσετε τη ρύπανση του περιβάλλοντος:

 • 1) Όταν ακινητοποιείσθε για αρκετό χρόνο σε μία κυκλοφοριακή συμφόρηση.
  2) Κάθε φορά που σταματάτε σε μία πινακίδα STOΡ.